Japanese/English

MEMBERS

Principal Investigator (PI)

Hiroaki Onoe, Ph.D, Associate Professor
[Profile@Keio University]
[Reserchers Informaion System]

Office staffs

Noriko Kanbe (Concurrent post with Miki Lab)

Graduate Students

Noriyuki Suzuki Satoshi Nishita Koki Yoshida
Satoru Yoshida Kazuhiro Kobayashi Ryo Sato
Shunsuke Nakajima Kenta Nibe Yuki Matsushiro

Undergraduate Students

Yuki Ikezawa Shun Itai Nagisa Inoue
Takaya Kuroda Hideo Miyahara Akiyo Yokomizo

Alumni

Hisatugu Tajima (2015.4-2016.3)