Japanese/English

MEMBERS

Faculties

Hiroaki Onoe, Ph.D., Associate Professor (PI)
[Profile@Keio University]
[Reserchers Informaion System]

Yuta Kurashina, Ph.D., Research Associate
[Profile]

Midori Kato-Negishi, Ph.D., Visiting assistant Professor (Musashino University)

Office staffs

Noriko Kanbe (Concurrent post with Miki Lab)

Technical staffs

Keiko Ishikura

Graduate Students

Kazuhiro Kobayashi Ryo Sato Shunsuke Nakajima
Kenta Niibe Yuki Matsushiro Yuki Ikezawa
Shun Itai Nagisa Inoue Hideo Miyahara

Undergraduate Students

Erika Iyama Takuya Uchida Masahiko Karube
Takaya Kuroda Koji Tachibana Tomoki Hayashi

Alumni

Hisatsugu Tajima (2015.4-2016.3)Noriyuki Suzuki (2014.4-2017.3)Satoshi Nishita (2014.4-2017.3)
Koki Yoshida (2014.4-2017.3)Satoru Yoshida (2014.4-2017.3)Akiyo Yokomizo (2016.4-2017.3)